Dodávatelia


Spoločnosť INŠTALÁCIE TZB, a.s. si počas svojej existencie buduje vzťahy s viacerými dodávateľmi, s ktorými úzko spolupracuje na rôznych projektoch alebo dodáva systémové riešenia založené na ich produktoch alebo technológiách. Mnohí zamestnanci sú týmito dodávateľmi a distribútormi školení a certifikovaní, čo nám umožňuje okrem kvalifikovanej a efektívnej pomoci naším zákazníkom pri riešení ich potrieb aj získať prístup k najnovším produktom a postupom, ktoré pri riešeniach využívame.